เรื่องเด่น

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กองคลังและทรัพย์สิน ได้จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และหนังสือรับรองหักเงินสมทบ (ประกันสังคม) ในระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป (ยกเว้นพนักงานเงินร...
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ สมควรเป็นแบบอย่างแก่บุคลากรทั่วไป จึงกำหนดให้มีโครงการรางวัล “รัตนบูรพา” เพื่อมอบเป็นเกียรติยศแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้
27 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
17 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีอวยพรปีใหม่ 2562

เรื่องเด่น

Download หนังสือรับรองการหักภา...

กองคลังและทรัพย์สิน ได้จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ผู...

ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งประวัติและ...

มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลั...

ประกาศผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิ...

ประกาศผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีอวยพ...

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีอวยพรปีใหม่ 2562