เรื่องเด่น

24 มกราคม พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสโมสรบุคลากร และสภาพนักงาน กำหนดจัดงานสานสัมพันธ์ "มหาวิทยาลัยแห่งความรัก" เพื่อสานสัมพันธ์สร้างความสามัคคี สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาเชาวน์ มณีวงษ์ ภายในงานมีการออกซุ้มอาหาร ซุ้มกิจกรรม Happy Uni...
17 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ขอเชิญร่วมสร้างกุศลทำบุญร่วมกันในงาน “เทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก”เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา และเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๕ “พิบูลบำเพ็ญเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ ...
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ สมควรเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป จึงได้จัดให้มีโครงการรางวัล “รัตนบูรพา” เพื่อมอบเป็นเกียรติยศแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ดังนั้น เพื่อให้การคั...
22 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ปฏิทิน TCAS '63 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://regservice.buu.ac.th/
20 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นPython for Logistics #PyLog รุ่น 1ครั้งที่ 1: Py for Sciecne - Beginning to Program in Pythonครั้งที่ 2: Working with Lists and Importing Librariesครั้งที่ 3: Array, Data Dictionaries, Filesครั้งที่ 4: Functional Values, Sorting, Formatting, Math & Statisticsครั้งที...

เรื่องเด่น

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสานสัมพันธ...

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสโมสรบุคลากร และสภาพนักงาน กำหนดจัดงานสานสัมพันธ์ "มหาวิทยาลัย...

ขอเชิญร่วมสร้างกุศลทำบุญร่วมกั...

ขอเชิญร่วมสร้างกุศลทำบุญร่วมกันในงาน “เทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก”เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน...

การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวั...

มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยา...

ปฏิทิน TCAS '63

ปฏิทิน TCAS '63 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://regservice.buu.ac.th/

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะ...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นPython for Logistics #PyLog รุ่น 1ครั้งที่ 1: Py for Sci...