เรื่องเด่น

12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล...
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ สมควรเป็นแบบอย่างแก่บุคลากรทั่วไป จึงกำหนดให้มีโครงการรางวัล “รัตนบูรพา” เพื่อมอบเป็นเกียรติยศแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้
27 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
17 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีอวยพรปีใหม่ 2562

เรื่องเด่น

เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่...

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามประกาศคณะกรรมการสร...

ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งประวัติและ...

มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลั...

ประกาศผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิ...

ประกาศผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีอวยพ...

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีอวยพรปีใหม่ 2562