เรื่องเด่น

27 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
24 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ขอเชิญนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา (ระดับปริญญาตรี) ส่งผลงานเข้าประกวดการออกแบบ “ฉลากและโลโก้น้ำแร่” ตรามหาวิทยาลัยบูรพา ดาวน์โหลดใบสมัคร :http://calendar.buu.ac.th/document/1545637722.pdf ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวด :http://calendar.buu.ac.th/document/1548129685.pdf สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 3810 2189 (ดร.ด...
17 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีอวยพรปีใหม่ 2562
14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีสิทธิ์เข้าแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัย​ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:๐๐-๒๐:๐๐ น. ณ อาคาร หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดดังเอกสารแนบ
3 ธันวาคม พ.ศ. 2561
               กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ให้บุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา บันทึกรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี สำหรับผู้มีเงินได้ประจำปีภาษี ๒๕๖๒ ในระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์ (Person.buu.ac.th) โดยจะเริ่มเปิดระบบให้บันทึกรายการลดหย่อนภาษี ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๗ ม...

เรื่องเด่น

ประกาศผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิ...

ประกาศผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ร...

ขอเชิญนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา (ระดับปริญญาตรี) ส่งผลงานเข้าประกวดการออกแบบ “ฉลากและโลโก้น้ำ...

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีอวยพ...

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีอวยพรปีใหม่ 2562

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้...

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทย...

ขอเชิญประชาคมมหาวิทยาลัยบูรพา ...

               กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ให้บุคลากร มหาวิทยาลัยบูร...