ขอเชิญร่วมสร้างกุศลทำบุญร่วมกันในงาน “เทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก”

17 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ขอเชิญร่วมสร้างกุศลทำบุญร่วมกันในงาน “เทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก”

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา และเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๕ “พิบูลบำเพ็ญเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ลานรมณีย์
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งภายในงานจะพบกับพระนักเทศน์ชื่อดังชั้นแนวหน้าของประเทศที่มีน้ำเสียงอันไพเราะ
น่าฟัง บอกกล่าวเล่าความเรื่องราวพระเวสสันดรชาดกในพระพุทธศาสนา พร้อมกับรับชมการแสดงท้ายกัณฑ์จากศิลปินรับเชิญชื่อดังและ
นักเรียนไม่ต่ำกว่าสิบชุดการแสดงตลอดงาน หากมีผู้เกียรติและผู้มีจิตศรัทธาท่านใดมีความประสงค์เข้าร่วมงานและร่วมบริจาคทาน เพื่อสร้าง
บุญใหญ่ในครั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๒-๓๙๑-๕๙๙๓ (อาจารย์นิพนธ์ กล่ำกล่อมจิตร)