ร้านครุยสุกัญญา

4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 (รับปริญญา พ.ศ.2563) อ่านด่วนนนค่ะ

♦️รับสั่งจอง วันเสาร์ที่ - อาทิตย์ที่ 14 - 15 ธันวาคม 2562
รับสั่งจอง ชุดครุย สูท เช่าตัด ตัดซื้อ ทุกคณะทุกระดับการศึกษา

♦️ ชุดตัดซื้อ วันเสาร์ที่ - อาทิตย์ที่ 14 - 15 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 -16.00 น. ชั้น 1 ห้อง PJ 101 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์

♦️ ชุดเช่า/เช่าตัด วันเสาร์ - วันอาทิตย์ที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 - 16.00 น. ชั้น 1 ห้อง PJ 101 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์