ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

10 กรกฏาคม พ.ศ. 2562
            ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
            วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ วัดแจ้งเจริญดอน (วัดกลางดอน) ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โดยมหาวิทยาลัย จัดรถรับ-ส่ง รถออกจากหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) เวลา ๐๗:๓๐ น.  เริ่มตั้งขบวน ณ ลานจอดรถแกแล็คซี่ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๐๐ น. เป็นต้นไป