มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
20131
โทร : 0-3810-2222
แฟกซ์ : 0-3839-0351
อีเมล : pr@buu.ac.th
เว็บไซต์ : www.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
57 ม. 1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
22170
โทร : 0-3931-0000
แฟกซ์ : 0-3931-0128
เว็บไซต์ : www.chanthaburi.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 หมู่ 4 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
27160
โทร : 0-3726-1560
แฟกซ์ : 0-3726-1801
เว็บไซต์ : www.sakaeo.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
20131
โทร : 0-3810-2222
แฟกซ์ : 0-3839-0351
เว็บไซต์ : www.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
57 ม. 1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
22170
โทร : 0-3931-0000
แฟกซ์ : 0-3931-0128
เว็บไซต์ : www.chanthaburi.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 หมู่ 4 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
27160
โทร : 0-3726-1560
แฟกซ์ : 0-3726-1801
เว็บไซต์ : www.sakaeo.buu.ac.th