เรื่องเด่น

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ...

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่...

ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ป...

ขอแสดงความยินดี ต่อผู้ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณและมอบเข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมประก...

เรื่องเด่น

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนิส...

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนิสิต มห...

ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ...

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่...

ขอแสดงความยินดี ต่อผู้ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประ...

ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณและมอบเข็มเชิ...

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม