เรื่องเด่น

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑สามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

รับสมัครนิสิตทุกชั้นปี เข้าอยู่หอพัก ของมหาวิทยาลัยบูรพา

นิสิตที่มีความประสงค์ เข้าพักอาศัยในหอพัก ของมหาวิทยาลัยบูรพาภาคต้น ประจำปีการศ...

การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่...

เรื่องเด่น

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑สามารถดูรายละ...

รับสมัครนิสิตทุกชั้นปี เข้าอยู่หอพัก ของมหาวิทยาล...

นิสิตที่มีความประสงค์ เข้าพักอาศัยในหอพัก ของมหาวิทยาลัยบูรพ...

การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับก...

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม