เรื่องเด่น

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตอบแบบสำรวจในร...

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อดำเนินกิจกรรมขับเค...

ม.บูรพา เปิดตัว บัตรนิสิตรูปแบบใหม่ รองรับ e-Wallet เริ่มใช้กับนิสิตรห...

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำบัตรนิสิตรูปแบบใหม่ โดยสามารถใช้เป็นบัตร ATM ใช้เบิกเง...

เรื่องเด่น

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิ...

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื...

ม.บูรพา เปิดตัว บัตรนิสิตรูปแบบใหม่ รองรับ e-Walle...

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำบัตรนิสิตรูปแบบใหม่ โดยสามารถใช้เป...

e-Document

e-Document

สารบูรพา

สารบูรพา

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม