เรื่องเด่น

ประวัติ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา คนที่ 8โดยได้รับการโปรด...

ประกาศรายชื่อ อว.เฟส 2

ประกาศสำนักบริการวิชาการ ที่ 014/2563 เรื่อง รายชื่อเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการตาม...

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก” เป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยบ...

เมื่อวันที่ ๑๘มิถุนายน ๒๕๖๓เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตร...

เรื่องเด่น

ประวัติ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลั...

ประวัติ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา คนท...

ประกาศรายชื่อ อว.เฟส 2

ประกาศสำนักบริการวิชาการ ที่ 014/2563 เรื่อง รายชื่อเจ้าหน้า...

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก” เป็นอธ...

เมื่อวันที่ ๑๘มิถุนายน ๒๕๖๓เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ปร...

e-Document

e-Document

สารบูรพา

สารบูรพา

BUU USR

BUU USR

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ITA

ITA